گزارش تصویری همایش مهرآوران بهار موسسه بین المللی سفیران صلح جهت حمایت از بیماران خاص

 گزارش تصویری همایش مهرآوران بهار موسسه بین المللی سفیران صلح جهت حمایت از بیماران خاص

 گزارش تصویری همایش مهرآوران بهار موسسه بین المللی سفیران صلح جهت حمایت از بیماران خاص

موسسه بین المللی سفیران صلح در مورخه ۹۴/۱۱/۲۷ همایش تحت عنوان مهر آوران بهار را در حوزه هنری تالار اندیشه تهران جهت حمایت از بیماران خاص ،صعب العلاج وسرطانی با مشارکت مجمع خیرین حمایت از بیماریهای خاص برگزار کرد

photo_2016-02-17_14-23-40

photo_2016-02-17_14-06-29 photo_2016-02-17_14-06-53 photo_2016-02-17_14-08-45 photo_2016-02-17_14-08-53 photo_2016-02-17_14-09-03 photo_2016-02-17_14-17-08 photo_2016-02-17_14-17-14 photo_2016-02-17_14-18-51 photo_2016-02-17_14-18-59 photo_2016-02-17_14-19-04 photo_2016-02-17_14-19-34 photo_2016-02-17_14-20-52 photo_2016-02-17_14-21-26 photo_2016-02-17_14-22-27 photo_2016-02-17_14-22-36 photo_2016-02-17_14-23-40 photo_2016-02-17_14-25-05 photo_2016-02-17_14-25-11

photo_2016-02-17_11-16-13

photo_2016-02-17_11-20-23 - Copy photo_2016-02-17_11-20-15 - Copy photo_2016-02-17_11-19-53 photo_2016-02-17_11-19-37 photo_2016-02-17_11-19-09 photo_2016-02-17_11-18-30 photo_2016-02-17_11-18-37 photo_2016-02-17_11-18-44 photo_2016-02-17_11-18-50 photo_2016-02-17_11-18-56 photo_2016-02-17_11-17-39 photo_2016-02-17_11-17-54 photo_2016-02-17_11-18-02 photo_2016-02-17_11-18-18 - Copy photo_2016-02-17_11-18-23 photo_2016-02-17_11-17-23 photo_2016-02-17_11-17-05 photo_2016-02-17_11-16-58 photo_2016-02-17_11-16-52 photo_2016-02-17_11-16-46